Generujemy darmowy certyfikat wildcard

Po dłużej przerwie zapraszam na szybki tutorial, jak wygenerować darmowy certyfikat SSL typu wildcard.


Aby wygenerować certyfikat dla domeny musisz posiadać dostęp do rekordów DNS z możliwością dodawania/modyfikowania wpisów.

Cała procedura generowania certyfikatu zamyka się w 4 prostych krokach.

1. Przygotowanie

W pierwszej kolejności przygotowujemy komendę wg wzorca

docker run \
  -v `pwd`:/etc/letsencrypt \
  -it certbot/certbot certonly \
    -d "*.example.com" \
    --no-self-upgrade \
    --text \
    --agree-tos \
    --manual \
    --preferred-challenges dns \
    --email "[email protected]" \
    --server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory

Zmieniamy wartości example.com oraz [email protected].

Dla utrzymania porządku proponuje utworzyć katalog

mkdir letsencrypt; cd letsencrypt

2. Generowanie certyfikatu

Przygotowane wcześniej polecenie odpalamy w oknie terminala.

Całość będzie wyglądać mniej więcej tak:

[email protected] ~/www/lerczak.eu/letsencrypt $ docker run \
  -v `pwd`:/etc/letsencrypt \
  -it certbot/certbot certonly \
    -d "*.lerczak.eu" \
    --no-self-upgrade \
    --text \
    --agree-tos \
    --manual \
    --preferred-challenges dns \
    --email "[email protected]" \
    --server https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory

Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Plugins selected: Authenticator manual, Installer None
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
dns-01 challenge for lerczak.eu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NOTE: The IP of this machine will be publicly logged as having requested this
certificate. If you're running certbot in manual mode on a machine that is not
your server, please ensure you're okay with that.

Are you OK with your IP being logged?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Y)es/(N)o: Y

3. Weryfikacja domeny

W momencie gdy skrypt wygeneruje dla nas unikalny klucz weryfikacyjny musimy dodać lub zmodyfikować rekord TXT dla naszej domeny.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Please deploy a DNS TXT record under the name
_acme-challenge.lerczak.eu with the following value:

WQ3xUJA76f9fvull0KHoyOOOkzBZOoTTd6nqfT0gqXA

Before continuing, verify the record is deployed.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Press Enter to Continue

Dodany rekord będzie wyglądał tak.

Po wykonaniu czynności klikamy enter i czekamy na weryfikację. Jeżeli nie dostaniemy komunikatu jak w przykładzie poniżej, musimy ponowić próbę wygenerowania certyfikatu.

Waiting for verification...
Cleaning up challenges

IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/lerczak.eu/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/lerczak.eu/privkey.pem
  Your cert will expire on 2018-12-02. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run certbot
  again. To non-interactively renew *all* of your certificates, run
  "certbot renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

4. Złączenie plików

Ostatnim krokiem jest złączenie wygenerowanego certyfikatu do jednego pliku.

sudo cat live/lerczak.eu/privkey.pem live/lerczak.eu/fullchain.pem | sudo tee wildcard.lerczak.eu.pem >/dev/null

W wyniku naszych działań w katalogu letsencrypt utworzy nam się plik wildcard.lerczak.eu.pem

Gratulacje, masz darmowy certyfikat wildcard ważny przez 3 miesiące. Po tym okresie, musisz ponowić czynności i ponownie wygenerować certyfikat.