Instalacja dockera na Ubuntu 17.10

Dziś zaczniemy od podstaw, zainstalujemy najnowszego dokera przygotowanego dla naszej dystrybucji systemu.

Na podstawie oficjalnej instrukcji przygotowałem skrypt do instalacji docker-ce.

#!/bin/bash

sudo apt-get update -y

sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  software-properties-common -y

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"

sudo apt-get update

sudo apt-get install docker-ce docker-compose -y

W celu zainstalowania dockera uruchom poniższą linię u siebie w terminalu:

curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/bmxmale/docker-development-kit/master/bin/installDocker.sh | sudo bash

Demo