PHP Overloading – metody z różnymi ilościami atrybutów

Dzisiaj napotkałem na mały problem z kompatybilnością metod. W szybki sposób omówimy dlaczego warto używać magicznych metod takich jak np __call.

Klasa Website

<?php

namespace Development\Controller;

/**
 * Class WebsiteAction
 * @package Development\Controller
 */
class WebsiteAction extends Base
{
  /**
   * @param $id
   */
  public function execute($id)
  {
    parent::execute();

    $user = $this->userManager->getByLogin($_SESSION['login']);
    $website = $this->websiteManager->getById($id);

    if ($website->getUserId() == $user->getUserId()) {
      $this->website = $website;
    }

    require __DIR__ . '/../view/website.phtml';
  }
}

Klasa Base:

<?php

namespace Development\Controller;

/**
 * Class Base
 * @package Development\Controller
 */
class Base
{
  /**
   * @var bool
   */
  protected $isLoginRequired = true;

  /**
   * @return bool
   */
  public function isLogged()
  {
    return (isset($_SESSION['login'])) ? true : false;
  }

  /**
   * Check if login is required and user is logged.
   * If login required and not logged in, throw 403.
   */
  public function execute()
  {
    if ($this->isLoginRequired && !$this->isLogged()) {
      include __DIR__ . '/../view/login.phtml';
      exit;
    }
  }
}

W tym przypadku tylko klasa Website dla metody execute przyjmuje atrybut $id. Problem w tym że PHP wyświetli warning:

Warning: Declaration of Development\Controller\WebsiteAction::execute($id) should be compatible with Development\Controller\Base::execute()

 

Mamy problem, to szukamy rozwiązania. Zaczynam od stackoverflow i szybko znajdujemy ten temat: Declaration of Methods should be Compatible with Parent Methods in PHP.

Według sugestii z stackoverflow problem próbujemy rozwiązać przy pomocy funkcji func_get_args jednakże w tym przypadku to nie zadziałało.

Chwila przerwy na herbatę i sprawdzamy kolejny pomysł z głowy, tym razem trafiamy na:   Same named function with multiple arguments in PHP.

Skutecznie pomogła tutaj magiczna funkcja __call

  /**
   * Check if login is required and user is logged.
   * If login required and not logged in, throw 403.
   */
  public function executeMethod()
  {
    if ($this->isLoginRequired && !$this->isLogged()) {
      include __DIR__ . '/../view/login.phtml';
      exit;
    }
  }

  /**
   * @param $name
   * @param $arguments
   */
  public function __call($name, $arguments)
  {
    if ('execute' === $name) {
      $this->executeMethod();
    }
  }

Po zastosowaniu tego rozwiązania, nasze metody execute mogą przyjmować dowolną ilość argumentów, a PHP nie będzie ostrzegało nas o błędach.